Mis on perekonstellatsioonid

Perekonstellatsioon on meetod, mille loojaks on Bert Hellinger. Tegu on süsteemse vaatega meie suguvõsale, kui süsteemile. Perekonstellatsiooni aluseks on armastuse korra seadused, kui neid on rikutud, siis süsteemis armastus ehk eluenergia ei voola ja tekivad raskused. Meetod aitab teadvustada oma suguvõsa mõjusid nii meile endale, kui oma lähisuhetele ja perekonnale. Perekonstellatsioonis tulevad nähtavale alateadlikud varjatud seosed ja mõjud eelnevate põlvkondade vahel. Seosteks ja mõjudeks võivad olla:

 • üle võetud käitumismustrid ja programmid;
 • rasked üleelamised;
 • mahasurutud ja läbielamata tunded;
 • varjatud hirmud, ärevused, süü- ja häbitunded jne.

Perekonstellatsioon tugineb 3-le armastuse korra seadusele:

 1. Kuuluvuse seadus
  • iga suguvõsasüsteemi liige omab õigust kuuluda oma süsteemi, sõltumata tema tegudest või saatusest;
  • kõik elemendid, mis on mingil põhjusel süsteemist välja jäetud, heidetud või tõrjutud (ei mäletata; räägitakse halvustavalt; ignoreeritakse), võivad hakata mõjutama tulevikku. Olgu nendeks elementideks siis inimesed, sündmused või läbielamata tunded.
 1. Korra ehk hierarhia seadus
  • varem süsteemi tulnud liige omab eesõigust ja suuremat tähtsust hiljem tulijate ees, kui seda austatakse, siis energia voolab;
  • kui kõigil süsteemi liikmetel on oma õige koht, siis energia voolab.
 1. Tasakaalu seadus ehk andmise ja võtmise tasakaal
  • energia (armastuse) andmine perekonnas peaks toimuma tagant poolt ettepoole ehk vanemad annavad lastele, mitte vastupidi;
  • kui energia (armastus) liigub tagant poolt ettepoole, on energia liikumine õige ja süsteemi liikmetel on elamiseks jõudu ja ressursse;
  • süsteemi liige saab võtta nii palju, kui on panustanud;
  • tasakaalu kuldreegel – head anna alati veidi rohkem tagasi ja halba veidi vähem!

Kui eelpool toodud seadused on tasakaalust väljas või neid on rikutud, võivad tekkida erinevad raskused ja häired. Perekonstellatsioonis on fookus just süsteemsetel ja korduvatel sümptomitel, mustritel ja dünaamikatel.

Kui põhjus on nähtavaks tulnud, saab eralduda eelnevate põlvede traumadest. Teadvustamise ja olnu tunnistamise tulemusel saab inimene vabaneda, et teha teadlikult teistsuguseid valikuid ning luua endale võimalus elada oma isiklikku elu ja isiklikku saatust.

 

„Ilmsiks ei saa mitte lahendus, vaid liikumine, mis on vajalik selleks, et midagi võiks laheneda“ 

– Bert Hellinger –

 

Perekonstellatsiooni võimalikud teemad:

 • enda koht peresüsteemis – olen ma oma õigel kohal, et elada oma isiklikku elu ja saatust;
 • suhted päritoluperega – vanematega, õdede-vendadega jne;
 • lähisuhted – minu enda lähi- ja partnerlussuhted;
 • suhted lastega;
 • suhted rahaga;
 • eneseteostuse ja töö teemad;
 • korduvad mustrid ja sümptomid;
 • haigused, lahutused jpm

Konstellatsioonimeetodiga saab töötada nii grupis, kui individuaalselt.

Grupikonstellatsioonis osalevad klient, konstellöör ja grupp.

Grupis töötame asendajate abil, kelle klient valib grupiliikmete hulgast. Grupi liikmed asendavad kliendi töös olevaid inimesi või elemente. Grupitöö fenomen seisnebki just asendajate tunnetuse kasutamises.

Grupitöös saab osaleda nii vaatlejana, kui asendajana. Asendaja pole ainult kliendi teenistuses, sageli annab asendus võimaluse läbi elada ja töötada ka oma isiklikke teemasid. „Ahhaa-elamused“ ja taipamised enda jaoks võivad tulla nii asendades, kui ka lihtsalt vaatlejana osalemisest ja kogemisest.  

Ajaliselt on ühe töö kestus ~1,5 h.

Individuaalses konstellatsioonis osalevad klient ja konstellöör.

Individuaalkonstellatsioon on privaatsem ja keskendutakse ainult kliendile ja tema teemale.

Töötada saab nii nukkude, kaartide, markerite, kui enda keha tunnetusega, samas tuleb arvestada, et välja kasutamisel võivad olla omad piirangud. Kindlasti on inimene ka ise töös ja kogeb olulisemaid rolle ise. Fenomen sünnib kliendi sees, nähes olukorda uuest vaatest või suhestudes sellega teisel moel.

Ajaliselt on ühe töö kestus ~1,5-2 h.

✍️Võta ühendust

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga