Coaching

Coaching

Coaching toetab eesmärkide elluviimist ja isikliku ning professionaalse potentsiaali avastamist ja selle rakendamist.

Coaching on tänaseks üks levinumaid ja tõhusamaid viise arendamaks ennast isiksuslikult, kui ka professionaalselt. Läbi isikliku arengu, areneb ka professionaalne roll. 

Coaching võib olla kas individuaalne, meeskonna, grupi või organisatsiooni coaching.

Coachingu eesmärgiks on:

  • luua selgust, aidates leida enda ees ja sees olevatele küsimustele lahendusi;
  • leida visioon ja seada eesmärgid visiooni elluviimiseks;
  • leida üles seesmised ressursid ning hakata neid efektiivsemalt kasutama;
  • aidata toime tulla takistustega, mis segavad (oma) võimete ja potentsiaali rakendamist;
  • toetada muudatuste protsessis ja eesmärgi saavutamisel.

✍️Võta ühendust

Coachingu tulemusena:

  • paraneb enesejuhtimine, mis on aluseks ka teiste juhtimisele ja arendamisele
  • sünnivad teadlikumad valikud ja selged tegevuskavad;
  • tõuseb tööefektiivsus ja eesmärgid saavutatakse kiiremini.

✍️Võta ühendust