Teenused

Supervisioon

Supervisioon ehk professionaalne töönõustamine (tööjõustamine) on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. 

Supervisiooniprotsessi peamiseks eesmärgiks on liikumine hetkeolukorrast soovitud seisundisse.  👉Tutvu lähemalt

 

Coaching

Coaching toetab eesmärkide elluviimist ja isikliku ning professionaalse potentsiaali avastamist ja selle rakendamist

Coaching võib olla kas individuaalne, meeskonna, grupi või organisatsiooni coaching. See sobib kõigile, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja enda ümber. 👉Tutvu lähemalt

 

Nõustamine

Nõustamine on hinnanguteta vestlus erapooletu inimesega, mis aitab mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda

Nõustamine sobib kõigile, kes tunnevad soovi oma elu ja iseennast sügavamalt tundma õppida. 👉Tutvu lähemalt

 

Konstellatsioon

👉Tutvu lähemalt