Teenused

Supervisioon

Supervisioon ehk professionaalne töönõustamine (tööjõustamine) on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. 

Supervisiooniprotsessi peamiseks eesmärgiks on liikumine hetkeolukorrast soovitud seisundisse.  👉Tutvu lähemalt

Coaching

Coaching toetab eesmärkide elluviimist ja isikliku ning professionaalse potentsiaali avastamist ja selle rakendamist

Coaching võib olla kas individuaalne, meeskonna, grupi või organisatsiooni coaching. See sobib kõigile, kelle soov on teha teadlikult tööd iseendaga ning viia ellu muudatusi enda sees ja enda ümber. 👉Tutvu lähemalt

Terapeutiline kohtumine

Terapeutiline kohtumine aitab iseendas ja oma mõtetes ning tunnetes selgusele jõuda

Terapeutililne kohtumine sobib kõigile, kes tunnevad soovi oma elu ja iseennast sügavamalt tundma õppida. 👉Tutvu lähemalt

Konstellatsioon

Konstellatsioon on meetod, mis võimaldab tuua nähtavale alateadlikke seoseid ja raskuskohti, mis meid elus mõjutavad, tekitades väljakutseid ning takistusi.

Konstellatsioonis tulevad ilmsiks varem varjul olnud ja teadvustamata suhete dünaamikad, võimaldades seeläbi emotsioonide, tunnete ja käitumise muutmist

Konstellatsioon sobib kõigile, kes soovivad saada teadlikuks enda sees toimuvast ning seeläbi korrastada enda sisemaailma.  👉Tutvu lähemalt